ต้องการรับสมัคร jewelry designer -freelance

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ต้องการรับสมัคร jewelry designer -freelance

chai_nerawan
Administrator
ต้องการรับสมัคร jewelry designer -freelance
สำหรับงานดีไซน์เพชร

คุณสมบัติ
1) จบปริญญาตรีทางด้านงาน jewelry สาขาใดก็ได้
2) มีความชำนาญด้าน photoshop,  jewelrycad หรือ โปรแกรมแต่งภาพอื่น ๆ

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท TAMAS JEWELRY จำกัด
ตึก jewelry trade center สีลม
081-937-1919
ส่ง resume มาได้ที่ tamasjewelry@gmail.com