Sarinratjewelry รับ สมัคร พนักงาน เขียน Jewel Cad ค่ะ

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sarinratjewelry รับ สมัคร พนักงาน เขียน Jewel Cad ค่ะ

อั้ม
Sarinrat Jewelry รับสมัคร พนักงาน เขียน JewelCad

Full time เต็มเวลา  มีที่พัก อาศัยใกล้ร้าน อาหาร ฟรี!!

Part Time / Freelance มีงานป้อนเรื่อยๆค่ะ

และัรับ Print High Quality Setting Wax ชิ้นงานแว๊กคุณภาพสูง จาก เครื่อง Rp Machine
...(Rapid Phototype) Envision Tec ค่ะ ราคา กัน เอง คุยกันได้นะค่ะ       
1.ควรมีประสบการณ์ทางด้าน การเขียน Jewelcad บ้าง และ รู้เีืรื่องเกี่ยวกับรูปทรงชิ้นงาน เช่น แหวน กำไล ต่างหู เป็นอย่างดี

2เขียนชิ้นงานตามที่ ป้อนให้ ได้อย่างถูกต้อง และ ที่สำคัญขอให้เป็นคนที่คุยกันง่ายๆ คุยกันรู้เรื่อง มีเหตุผล และจริงใจต่อกัน ค่ะ..

K.Eve 081-7373-589, K.Aum 089-8666-44

ปิ่นเกล้า ถ.สิรินธร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700