รับสมัครงาน ตำแหน่ง CAD/CAM Jewelry Design

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

รับสมัครงาน ตำแหน่ง CAD/CAM Jewelry Design

chai_nerawan
Administrator
CAD/CAM Jewelry Designer บ.โพธิ์ชัย จิวเวลรี่ ต้องการรับสมัคร พนักงานในตำแหน่งดังกล่าว ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปีในด้าน  Rhinoceros ,Jewelcad หรือโปแกรมอื่น ๆ ที่ออกแบบ จิวเวลรี่ ได้ บ.ตั้งอยู่ รามคำแหง 174 มีนบุรี สนใจสามารถ โทรสอบถามได้ 02-9168141-45 ต่อ แผนก CAD Design หรือ E-mail: lulytoon_2@hotmail.com , balljunior007@hotmail.com